ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » webboard » หุ้น
เข้าชม : 209

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน CR. รุ่งโรจน์ทวีคูณ ใน pantip.com

โพสต์เมื่อ: วันพุธ 17 มกราคม 2561  14:25 น.

เงินสด สุทธิ จากกิจกรรมการดำเนินงาน จะประกอบด้วย
แหล่งที่มาของเงินทุน กับ แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน หักลบกัน "
ถ้าใช้ไปมากกว่า ก็จะเป็นตัวเลขติดลบ
แต่ถ้า แหล่งที่มามากกว่า ก็จะเป็นตัวเลขเป็นบวก


แหล่งที่ได้มาของเงินทุน จะคำนวณ มาจาก
กำไร สุทธิ จากการดำเนินงาน ปีปัจจุบัน + ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินในปีปัจจุบัน
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ กระแสเงินสดเข้า จากการดำเนินงาน ในปีปัจจุบัน

แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน ก่อนจะคำนวณ ตัวเลข ออกมาเป็นลบ หรือ เป็นบวก
จะต้องเอาข้อมูลของเงินสดคงเหลือ ปีก่อน มาเชื่อมโยงกับการซื้อ หรือ จ่ายชำระ หนี้ ในปีปัจจุบัน
ก็จะได้ แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน เช่น บริษัทซื้อ สินค้า เป็นเงินเชื่อ

แน่นอน บริษัทจะได้สินค้าเพิ่มเข้ามา แต่ ขณะเดียวกันบริษัท ก็จะต้องมีการชำระหนี้ด้วย
แต่ในขณะที่ทำงบกระแสเงินสด กิจการยังไม่ครบกำหนดการชำระหนี้
จึงต้องมีการวางแผนการคาดคะเนจำนวนเงินสดที่จะจ่ายชำระหนี้ ล่วงหน้า
ว่าจะมีการชำระหนี้ ในเดือนใด ปีใด ซึ่งจะแสดงตัวเลขเงินสด ติดลบไว้
ถือเป็นเงินสดจ่ายออก ในปีปัจจุบัน ที่ทำอย่างนี้ เพื่อป้อง กัน เหตุสุดวิสัย
เรื่องเงินสดขาดมือ อาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทได้
เมื่อนำ เงินสด เข้าจากการดำเนินงานในปีปัจจุบัน มา หักลบ กับ เงินสดจ่ายออก ในปีปัจจุบัน
ถ้าจ่ายออก มากกว่า รับเข้า ตัวเลขก็จะติดลบ เหมือนกับตัวเลขที่ยกมา
ในปี 2554 (-734.42) และคาดว่าจะมีการชำระหนี้ เพิ่มขึ้นอีก ในปี 2555 (-1,627.59)
แต่ในปี 2555 ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

สรุป สุดท้าย    บริษัทมีกำไร  แต่ทำไม กระแสเงินสด จากการดำเนินงานติดลบ    
ต้องแยกอ่านตัวเลขให้ออกนะครับ   กำไร ถือเป็นเงินสดเข้า  
แต่ เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน   ติดลบ  ถือ เป็นเงินสดที่ยังค้างชำระ  
จากการซื้อสินค้า  แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ครับ  
คือเอาสินค้าหรือวัตถุดิบ ของคนอื่นมาใช้ก่อน  ผลิตและขาย เอารายได้ปั่นเป็นกำไร    
แต่ เงินยังไม่ได้ชำระค่าสินค้าที่ซื้อครับ


ลิงค์ข้อมูลจาก https://pantip.com/topic/31127910
s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้