ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » webboard » หุ้น
เข้าชม : 498

ตัวอย่าง วิธีดูงบว่าบริษัทมีการตกแต่งบัญชีหรือไม่ ?? และวิธีอ่านงบกระแสเงินสด วงจรเงินสด

โพสต์เมื่อ: วันพุธ 17 มกราคม 2561  14:41 น.

วิธีเข้าไปดูข้อมูลสำคัญทางบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดหุ้น

1. เข้าเวบ www.set.or.th
2. ค้นหาชื่อหุ้น ที่ช่องค้นหา
3. คลิ๊ก ข้อมูลหลักทรัพทย์
4. คลิ๊ก สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด คือ การอ่านความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี
(จะอยู่ถัดจากข้อมูลปันผล)
รูปตัวอย่าง ของ หุ้น IFEC


รูปตัวอย่าง ของ หุ้น GL


ข้อสังเกตุ ว่าบริษัทมีการตกแต่งงบการเงิน ทางบัญชีหรือไม่ ??
1.แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข --ปกติ ไม่มีปัญหาอะไร
2.แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข --อาจมีการบันทึกบัญชีที่ไม่เป็นตามหลักบัญชีจึงมีการใส่เงื่อนไขไว้
นักลงทุนจะต้องตามดูประเด็นที่ผู้สอบบัญชีแจ้งไว้ด้วย
3.แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ----ไม่ดี ให้เลือก หุ้นตัวอื่นแทนเลย เลวร้าย
4.ไม่แสดงความเห็น ----ไม่ดี ให้เลือก หุ้นตัวอื่นแทนเลย เลวร้าย

ถ้าบริษัทไหนเจอว่ามีอาการไม่ค่อยดี ให้โหลดไฟล์มาอ่านให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน
ไฟล ์ AUDITOR_REPORT.DOC  คือหมายเหตุจากผู้สอบบัญชี
และ ให้อ่านตรง ข้อสรุป

ตัวอย่าง เช่น
ข้อสรุป 
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี    ฉบับที่ 34 
แปลว่า งบไม่ได้มีปัญหาอะไร งบปลอดภัย ไม่ได้มีการตกแต่งบัญชี (อันนี้ คือ งบปกติ)

ตัวอย่าง การอ่านงบกระแสเงินสด

ตัวอย่างที่ 1 งบ 9M/60
บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกกรรมดำเนินงาน 524 ล้านบาท
มาจาก บริษัทมีกำไรสุทธิ 453 ล้าน + ค่าเสื่อม
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ถ้าลบติด แสดงว่าบริษัท มีนำเงินไปลงทุนต่อ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ถ้าบริษัทมีการกู้เงินเข้าบริษัท ทำให้ตัวเลขเป็นบวก
(ถ้าติด - แสดงว่า บริษัท นำเงินออกมาจ่ายปันผล)
*** ให้เปรียบเทียบเงินที่กู้เข้าบริษัท กับเงินที่บริษัทนำไปลงทุน ว่าสมเหตุสมผลกันหรือไม่ ??
เช่น ปี 58 กู้เงิน 9,133 ล้านบาท นำเงินไปลงทุนเพียงแค่ 7,110 ล้านบาท
ส่วนต่าง 2,023 ล้านบาทหายไปไหน?? (คำตอบ อาจจะหายไปลงทุนเพิ่มในปี 59)

สรุป บริษัทนี้มีหนี้ที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก เพราะมีการลงทุนที่หนักมาก ถ้าโครงการที่ลงทุนประสบความสำเร็จ
จะทำให้บริษัทมีกำไรต่อหุ้น EPS โตแบบก้าวกระโดด


  ตัวอย่างที่ 2
  บริษัทที่มีกำไรสุทธิ มีกำไรเป็นบวก แต่เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน มีผลติดลบ
  หมายความว่า กำไรที่บริษัทได้มา เป็นเพียงตัวเลขทางบัญชี ไม่ได้มีเงินสดเข้ามาจริง
  *** ทำให้บริษัท มีแนวโน้มที่จะต้องออกไปหาแหล่งเงินทุนจากข้างนอก หรือ "กู้เงิน" นั่นเอง
  *** ส่วนการกู้เงิน เราต้องเข้าไปดูในเนื้อในงบด้วยว่า เป็นเงินกู้ระยะสั้น หรือ ระยะยาว (ถ้าเป็นเงินกู้ระยะสั้น ดอกเบี้ยจะสูง)

  ตัวอย่างที่ 3
  บริษัทที่มีการกู้เงินเข้ามาต่อเนื่องทุกปี แต่กลับไม่ได้เอาเงินไปลงทุนต่อ
  สันนิษฐานได้ว่า อาจจะเป็นการกู้เพื่อนำเงินสดมาหมุนสภาพคล่องในบริษัท บริษัทไม่มีสภาพคล่องทางการเงิน
  *** โปรดระวัง

ตัวอย่าง การอ่านงบ "วงจรเงินสด"


หุ้น Makro - ธุจกิจขายส่งสินค้าอุปโภค บริโภค
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 24.72 วัน = 1 ปี จะขายสินค้าได้ 14.76 รอบ
(ตัวเลข 14.76 นี้ จะแสดงอยู่ในช่อง อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ นั่นเอง)
ถือว่า ใน 1 ปี ทำรอบ ได้ค่อนข้างเยอะ "ดี ใช้ได้"

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 1.09 วัน (ใช้เวลาจำนวนน้อยวันถือว่า ดี)

ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 45.97 วัน (มีเวลาเดือนครึ่ง ในการหมุนเงินจ่ายเจ้าหนี้การค้า)
เมื่อเทียบ วันที่เก็บหนี้(จากลูกหนี้การค้า) กับ วันที่ต้องจ่ายหนี้(กับเจ้าหนี้การค้า)
ทำให้มองเห็นภาพว่า มีเวลาเหลือในการหมุนเงินสด ถือว่า สภาพคล่องทางการเงินบริษัท "ดี" 

*** ธุรกิจที่แข็งแกร่ง จะมี "อำนาจการต่อรองสูง"

ดังนั้น วงจรเงินสด(วัน) -20.15
จึงเท่ากับ ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า(วัน) - ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย(วัน) - ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน)
ปี 2560 วงจรเงินสด(วัน) -20.15 = 45.97 - 24.72 - 1.09 
ปี 2559 วงจรเงินสด(วัน) -23.07 = 55.35 - 31.39 - 0.89
ปี 2558 วงจรเงินสด(วัน) -24.59 = 56.62 - 31.20 - 0.83

*** วงจรเงินสดติดลบ ถือว่า " ดี " แสดงให้เห็นว่าบริษัท มีสภาพคล่องในการบริหารเงินหุ้น EARTH - ธุรกิจขายถ่ายหิน
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย เมื่อเทียบกับปีก่อน ถือว่าตัวเลขดีขึ้น
แต่ ใช้เวลา 87.74 วัน หรือเกือบ ๆ  3 เดือน ในการเก็บหนี้ลูกค้า

เมื่อรวมกับ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 29.68 วัน 
สรุปว่า ใช้เวลาในการผลิต ขาย และเก็บเงิน
จนครบกระบวนการ กว่าจะได้เงินมา ใช้เวลาเกือบ ๆ 4 เดือน

เมื่อเทียบกับ ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าที่ 16.22 วัน
ทำให้เห็นภาพว่า ธุรกิจนี้จะต้องหมุนเงินสดในการรับเข้า และจ่ายออก ที่ค่อนข้างเร็วมาก
ธุรกิจแบบนี้ บริษัทควรมีเงินสดสำรองค่อนข้างมาก จึงจะหมุนเงินได้ทัน
ส่งผลให้หุ้นลักษณะแบบนี้ มีโอกาสที่จะเพิ่มทุน หรือ กู้เงิน สูงมาก

ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า 16.22 วัน เทียบกับปีก่อน 9.65 วัน 
บ่งบอกให้เห็นถึง "อำนาจการต่อรอง" เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
แต่เมื่อเทียบกับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 87.74 แล้ว ก็ยังถือว่าไม่มีนัยยะสำคัญอะไร
 
s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้