ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » webboard » สุขภาพ และ ธรรมมะ
เข้าชม : 120

ห้าม.. รับประทานไขมันทรานซ์, ไขมัน (เลว) คือ อะไร

โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 3 ตุลาคม 2566  17:58 น.

     ก่อนจะอธิบายว่าไขมันทรานส์คืออะไร
     ผู้เขียนจะขออธิบายไขมัน 3 ชนิดที่สร้างความสับสนให้กับคนจำนวนมาก.. รวมทั้งแพทย์บางท่านก็ยังสับสน
     ไขมันอิ่มตัว คืออะไร
     ไขมันไม่อิ่มตัว คืออะไร
     คอเลสเตอรอล คืออะไร
     ไขมัน 3 ชนิดนี้.. สร้างความงุนงงสงสัยให้กับคนจำนวนมาก

     ไขมันอิ่มตัว..หรือไม่อิ่มตัว..เป็นการแบ่งจำแนกกลุ่มไขมัน...โดยดูจากว่าโมเลกุลของไขมันชนิดนั้นๆ... ธาตุคาร์บอนในโมเลกุล... มีการจับคู่กับธาตุไฮโดรเจน... ครบจำนวนหรือยัง

     ถ้าธาตุคาร์บอนในโมเลกุล... มีการจับคู่กับธาตุไฮโดรเจนครบแล้ว... ไขมันชนิดนั้น... ก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ไขมันอิ่มตัว
     ถ้าธาตุคาร์บอนในโมเลกุล... ยังจับคู่กับธาตุไฮโดรเจนไม่ครบ... ไขมันชนิดนั้น... ก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ไขมันไม่อิ่มตัว

     ลักษณะการจับคู่ไม่ครบ
     ถ้าขาดไฮโดรเจน 1 โมเลกุล จะเรียกไขมันไม่อิ่มตัว 1 ตำแหน่ง
     ถ้าขาดไฮโดรเจน 2 โมเลกุล จะเรียกไขมันไม่อิ่มตัว 2 ตำแหน่ง
     ถ้าขาดไฮโดรเจน 3 โมเลกุล จะเรียกไขมันไม่อิ่มตัว 3 ตำแหน่ง
     ถ้าขาดไฮโดรเจนมากกว่า 3 โมเลกุลจะเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง

     คอเลสเตอรอล เป็นชื่อของไขมันชนิดหนึ่ง ที่ร่างกายของสัตว์นั้น... สร้างขึ้นมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อตัวสัตว์เองหลายประการ เช่น
     - นำมาใช้สร้างเยื่อหุ้มเซลล์
     - นำมาใช้สร้างฉนวนหุ้มใยประสาท
     - นำมาใช้สร้างฮอร์โมนเพศ
     - นำมาใช้สร้างวิตามินดี
     - นำมาใช้สร้างน้ำดี
     คอเลสเตอรอลถูกสร้างจากตับ... สมอง... ลำไส้เล็ก... ต่อมหมวกไต
     ร่างกายของสัตว์สร้างคอเลสเตอรอลขึ้นใช้เองตลอดเวลา
     ในกรณีที่สัตว์ชนิดหนึ่ง... ไปกินสัตว์อีกชนิดหนึ่งก็จะได้รับคอเลสเตอรอลที่ติดมากับอาหาร
     พืชทุกชนิดไม่มีอวัยวะที่จะสร้างคลอเลสเตอรอล... เพราะพืชไม่มีความต้องการใช้คอเลสเตอรอลเลย... ดังนั้นพืชจึงไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบ
     มีคนเป็นจำนวนมากยังเข้าใจผิดว่า... ในน้ำมันพืชมีคลอเรสเตอรอลเป็นส่วนประกอบ
     ในน้ำมันพืช... มีเพียงสาร สเตอรอล Sterol ที่คล้ายกับคอเลสเตอรอล... แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอลเลย

     คอเลสเตอรอล มีคุณสมบัติแตกต่างจากไขมันชนิดอื่นๆ คือ
     - คอเลสเตอรอล ถูกดูดซึมผ่านลำไส้เล็ก... โดยไม่ถูกย่อยเป็นกรดไขมัน... แต่ไขมันชนิดอื่นจะถูกย่อยเป็นกรดไขมันก่อน... จึงจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้
     - คอเลสเตอรอลจากอาหาร... เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะถูกนำไปใช้สร้างเป็นสารต่างๆ ... โดยไม่มีการแปรรูปคอเลสเตอรอลให้เป็นพลังงานเลย

     ดังนั้นคอเลสเตอรอล... จึงเป็นไขมันที่แตกต่างจากไขมันชนิดอื่น... คือไม่ให้พลังงานกับร่างกายมนุษย์
     เนื่องจากคนทั่วไปรู้สึกกลัวไขมันอิ่มตัว ... และคนทั่วไปก็รู้สึกกลัวคอเลสเตอรอล... เมื่อรู้ว่าน้ำมันชนิดไหนเป็นไขมันอิ่มตัว... ก็คิดไปเองว่าเป็นไขมันที่มีคอเลสเตอรอล... เช่น รู้ว่าน้ำมันมะพร้าว-น้ำมันปาล์ม... มีไขมันอิ่มตัวมาก... ก็เลยคิดไปว่าเป็นไขมันที่มีคอเลสเตอรอลสูง... จึงมีคนเป็นจำนวนมากที่เข้าใจผิดแบบนี้
     ในความเป็นจริง... ไม่มีพืชชนิดไหนเลยที่สร้างคอเลสเตอรอลได้

     มีแต่สัตว์เท่านั้นที่สร้างคอเลสเตอรอลได้
     คอเลสเตอรอลไม่ใช่ไขมันอันตรายสำหรับมนุษย์
     ร่างกายมนุษย์สร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาใช้เอง
     แนวทางธรรมชาติบำบัดของผู้เขียน ไม่ห้ามรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง...
     เพราะ!... ถ้าเรารับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง... ร่างกายก็จะปรับสมดุล... โดยลดระดับการสร้างคอเลสเตอรอล... จาก... ตับ... สมอง... ลำไส้เล็ก... ต่อมหมวกไต... ลง
     คอเลสเตอรอลในกระแสเลือด... ก็จะอยู่ในระดับปกติ... กลับเป็นข้อดี... คือ... ตับ... สมอง... ลำไส้เล็ก... ต่อมหมวกไต... ไม่ต้องเป็นภาระ... ในการสร้างคอเลสเตอรอล
     การที่คอเลสเตอรอลในกระแสเลือดอยู่ในระดับสูง... เป็นเพราะร่างกายมีข้อบกพร่องในการนำคอเลสเตอรอลไปใช้
     เราต้องไปแก้สาเหตุที่ข้อบกพร่องของร่างกาย... ไม่ใช่ไปรับประทานยาเพื่อบังคับ... ไม่ให้ตับสร้างคอเลสเตอรอล

     การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติห้าม 5 ต้อง 5 อย่างเคร่งครัด... จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกาย... ทำให้ร่างกาย กลับมาใช้คอเลสเตอรอลได้ตามปกติ
     แนวทางธรรมชาติบำบัดของผู้เขียน... จึงไม่ห้ามการรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เช่น ไข่... ปลาหมึก... กุ้ง... หอย... ปู...
     แต่ไปห้ามรับประทานไขมันที่ผ่านความร้อนมากๆ ... เพราะไขมันไม่อิ่มตัวที่ผ่านความร้อนมากๆ จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันทรานส์

     ถ้าเรารับประทานไขมันทรานส์... จะทำให้...
     - คอเลสเตอรอลตัวดี HDL-C ในกระแสเลือด... ต่ำ
     - คอเลสเตอรอลตัวร้าย LDL-C ในกระแสเลือด... สูง
     - ไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride ในกระแสเลือด... สูง

     ซึ่งเป็นภาวะที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างยิ่ง

     ไขมันทรานส์ Tras Fat คืออะไร?
     จากข้อมูลพื้นฐานตามที่ผู้เขียนกล่าวมาจะทำให้ท่านเข้าใจเรื่อง... ไขมันทรานซ์ได้ง่ายขึ้น... รวมทั้งเห็นโทษของไขมันทรานส์ได้ชัดเจนขึ้น
     ผู้เขียนจะลงไปในรายละเอียดของไขมันทรานส์ในลำดับต่อไป
     ไขมันทรานส์... คือ ไขมันที่เกิดจากไขมันชนิดไม่อิ่มตัว Unsat-urated fat ที่ได้รับการเติมไฮโดรเจนเข้าไปในโมเลกุล... จนกลายเป็นไขมันอิ่มตัว Saturated fat
     การเติมไฮโดรเจน... เข้าไปในโมเลกุลไขมันไม่อิ่มตัว... เกิดจาก
     การทอดหรือการผัดอาหารด้วยน้ำมันที่ร้อนจัด... เช่น การทอด... กล้วยแขก... ปาท่องโก๋... มันฝรั่งทอด... ไก่ทอด... หรือ การทอดการผัดอาหารรับประทานตามบ้านตามร้านอาหาร... เช่น ทอดปลา... ทอดหมู... ผัดผักบุ้งไฟแดง... ผัดผักต่างๆ... เจียวไข่
     น้ำมันยิ่งร้อนจัดมากเท่าไหร่... ยิ่งทอดหรือผัดนานเท่าไหร่... ยิ่งทำให้เกิด... ไขมันทรานส์... มากขึ้นเท่านั้น
     สาเหตุที่มีการเติมไฮโดรเจน... เข้าไปในโมเลกุล... ของไขมันไม่อิ่มตัว... ที่นำมาผัดทอดของรับประทาน...
     เพราะ! ...
     ไอน้ำในอากาศหรือน้ำในอาหารที่มาสัมผัสกับความร้อนของน้ำมันที่กำลังเดือดอยู่ในกระทะ... ซึ่งมีความร้อนสูงหลายร้อยองศาเซลเซียส... โมเลกุลของน้ำที่ประกอบด้วยธาตุ... ไฮโดรเจนและออกซิเจน... จะเกิดการแยกตัวของไฮโดรเจนออกจากออกซิเจน... โมเลกุลของไฮโดรเจนจะเข้าไปรวมตัวกับคาร์บอน... ในโมเลกุลของไขมันไม่อิ่มตัว... ที่กำลังเดือดอยู่ในกระทะ
     เมื่อโมเลกุลของไขมันไม่อิ่มตัวถูกเติมไฮโดรเจนเข้าไปจนเต็ม... จะกลายเป็นไขมันอิ่มตัวชนิดใหม่... ซึ่งไม่เคยมีอยู่ตามธรรมชาติ... กลายเป็นไขมันแปลกประหลาด... โดยได้มีการเรียกชื่อในทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นทางการว่า ไขมันทรานส์ Trans fat

     แต่ผู้เขียนตั้งชื่อให้จำง่ายๆ ว่า " ไขมันเอเลี่ยน Alien fat " ... สาเหตุที่ผู้เขียนตั้งชื่อว่า... ไขมันเอเลี่ยน... ก็เพราะว่ามันเป็นไขมันที่ไม่เคยมีอยู่บนโลกมนุษย์มาก่อน... มันเป็นไขมันจากต่างดาว... ที่มนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นมา... ทั้งที่โดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทราบก็มี... และที่โดยตั้งใจก็มี

     เมื่อเรารับประทาน ไขมันทรานซ์ เข้าไป... ไขมันทรานส์จะกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายเราไม่เคยรู้จักมาก่อน... ร่างกายเราไม่มีเอนไซม์ที่ช่วยในการนำไขมันทรานส์ไปใช้... ร่างกายต้องการกำจัดไขมันทรานส์ออกจากร่างกาย... เพราะเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย... ระบบการใช้ไขมันในร่างกายจะเกิดการแปรปรวน... ทำให้ร่างกายมีการสร้างไขมัน-โปรตีนตัวร้าย LDL : Low Density Lipoprotein ขึ้นเป็นจำนวนมาก

     ไขมัน-โปรตีนตัวร้าย... จะไปจับคู่กับคอเลสเตอรอล... ทำให้เกิดเป็นคอเลสเตอรอลตัวร้าย LDL-C ... ทำให้ร่างกายไม่สามารถสร้าง... ไขมัน-โปรตีนตัวดี HDL : Hight Density Lipoprotein ทำให้คอเลสเตอรอล ตัวดี HDL-C ลดจำนวนลง... ทำให้ร่างกายมีการสร้างไตรกลีเซอไรด์... จำนวนมาก
     ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรค
     เส้นเลือดหัวใจ... ตีบ... ตัน...
     เส้นเลือดในสมอง... ตีบ... ตัน...
     เส้นเลือดในส่วนอื่นๆ... ตีบ... ตัน...

     นอกจากไขมันทรานส์... จะเกิดจากการเอาไขมันไม่อิ่มตัว... ไปทำให้ร้อนจัด... จนโมเลกุลของไฮโดรเจนจากไอน้ำในอากาศ... เข้าไปฝังตัวในโมเลกุลของไขมันไม่อิ่มตัวแล้ว... ยังมีอุตสาหกรรมอาหาร... ที่ตั้งโรงงานผลิตไขมันทรานส์ขาย.. โดยการ เติมไฮโดรเจนเข้าไปในโมเลกุลของไขมันไม่อิ่มตัว... เพื่อทำให้เกิดไขมันทรานส์จำนวนมากมายมหาศาล เช่น การผลิตเนยเทียม (มาการีน) , การผลิตครีมเทียม ฯลฯ
     นอกจากการผลิตไขมันทรานส์ขายโดยตรงดังกล่าวแล้ว... ก็ยังมีการผลิตและจำหน่าย... ขนม และ อาหารที่มีไขมันทรานส์เกิดขึ้นหรือผสมอยู่ด้วย จำนวนมากมายในท้องตลาด เช่น เค้ก คุกกี้ พัพ พาย ขนมกรุบกรอบ สแน็ก snack ของขบเคี้ยวต่างๆ เป็นต้น
     มีการประมาณการกันว่า... จำนวนไขมันทรานส์ในครีมเทียมที่ใช้ชงกับกาแฟ 1 ซอง... จะมีปริมาณ... ไขมันทรานส์... เท่ากับ... ไขมันทรานส์ในกล้วยแขกทอดจำนวนมาก
     ในประเทศที่รัฐบาลมีความห่วงใยสุขภาพของประชาชน... จะมีการออกกฎหมายบังคับ... ให้ผู้ที่ผลิตอาหารสำเร็จรูปขายจะต้องแจ้งในฉลากอาหารว่ามีจำนวนไขมันทรานส์เท่าไหร่ในอาหารชนิดนั้น... เพราะเขาจัดว่าไขมันทรานส์... เป็นไขมันที่มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ
     รัฐบาลจะออกเตือนประชาชน และรณรงค์ให้หลีกเลี่ยงการรับประทาน... ไขมันทรานส์... เพราะไขมันทรานส์มีรสชาติอร่อย... คนจะติดใจในรสชาติ... จะมีการบริโภคไขมันทรานส์...มากขึ้นๆ
     อนึ่ง... เมื่อกลางปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศฯ... " ให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย " ด้วยเหตุผล... โดยปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่ากรดไขมันทรานส์จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด "
     ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศฯ นี้เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และมีผลบังคับใช้ตามประกาศฯ ตั่งแต่วันที่ 9 มกราคม 256 เป็นต้นไป หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนั้นจะมีความตาม พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดโทษ "้ ต้องระวางโทษจำคุกตั่งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และ ปรับตั่งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท "
     ในประเทศไทยยังไม่มีการออกมารณรงค์... จากหน่วยงานใดๆ ... ผู้เขียนจึงต้องออกมารณรงค์... ด้วยการกำหนดเป็น... ข้อห้ามปฏิบัติข้อ 4 คือ " ห้ามรับประทานไขมันทรานซ์ "

     อ้างอิงข้อมูลจาก หนังสือ พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา เล่ม 1 ปฏิวัติชีวิต ปฏิวัติสุขภาพ ธรรมชาติบำบัด...พิชิตโรค อ้วน...เบาหวาน...ความดัน...คอเลสเตอรอล...โรคหัวใจ...มะเร็ง...ไตเสื่อม
     พิมพ์ครั้งที่ 11
     หน้า 147 ถึง หน้า 154
     เขียนโดย นายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

s
[ ความเห็นที่ 1]
RE : ห้าม.. รับประทานไขมันทรานซ์, ไขมัน (เลว) คือ อะไร
โพสต์เมื่อ: วันพุธ 29 พฤษภาคม 2567  11:35 น.


     จากรูป อธิบายเพิ่มเติม
    อันตราย จาก น้ำมัน เมื่อโดนความร้อน


     น้ำมันที่เป็นอันตรายมาก ได้แก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนล่า และ น้ำมันอื่นๆ ที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง หรือ โอเมก้า 6 จำนวนมาก ผลิตโดยใช้ เฮกเซน และ ใช้กระบวนการผลิตแบบผ่านกรรมวิธี เติมไฮโดรเจน

     ส่วนน้ำมันมะกอก จัดอยู่ในกลุ่มเดียว กับ น้ำมันอะโวคาโด และ น้ำมันปาล์ม มีความอันตรายน้อยกว่า น้ำมันพืช (ผ่านกรรมวิธี) มาก แต่ก็ยังมีการ oxidized และ เป็นอันตรายอยู่

     ส่วน ไขมันวัว หรือ กลุ่มไขมันสัตว์ และ น้ำมันมะพร้าว กลับมีความอันตรายน้อยที่สุด 

s
[ ความเห็นที่ 2]
RE : ห้าม.. รับประทานไขมันทรานซ์, ไขมัน (เลว) คือ อะไร
โพสต์เมื่อ: วันพุธ 26 มิถุนายน 2567  14:46 น.

s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

ปิดรับสมัครสมาชิกแล้ว