ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น DOD
เข้าชม : 172

DOD ซื้อที่ดินเพิ่ม 24 ไร่ 86 ลบ. ออกวอร์แรนต์ DOD-W1 ขาย 10 สตางค์

โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 21 มีนาคม 2562  09:32 น.
*DOD
-นสพ.รายงาน จับมือเจ้าของธุรกิจสุขภาพความงามชื่อดัง "กอล์ฟ อัครนันท์" ตั้งบริษัทร่วมทุนผลิต-จำหน่าย สกินแคร์ เครื่องสำอางและเสริมอาหาร ถือหุ้น 51% พร้อมทุ่มเงินอีก 85.97 ล้านบาท ซื้อที่ดิน 24 ไร่ ข้างโรงงานผลิตเครื่องดื่ม และอาหารทางการแพทย์ ออกวอร์แรนต์ DOD-W1 ขาย 10 สตางค์ กำหนดราคาแปลง 15.75 บาท

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/iq05/2970662

----------------------------------------------


DOD ซื้อที่ดินราคา 86 ลบ.-ร่วมทุนตั้งบ.ย่อย จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 มี.ค. 62 8:29: น.

  บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน) หรือ DOD แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเข้าทำรายการซื้อที่ดินเปล่าจำนวน 24 – 2 – 24.6 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินแปลงที่ติดกับที่ดินแปลงปัจจุบันของบริษัทฯ มูลค่ารวม 85.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นราคาไร่ละ 3.5 ล้านบาท จากนางนิสาชล ซู ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
  อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 1 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 0.50 ล้านบาท DOD ถือหุ้นในสัดส่วน 51% เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเป็นการร่วมลงทุนกับ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ (บุคคลภายนอก) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการจัดจำหน่ายอาหารเสริมรายใหญ่ในประเทศไทย

ลักษณะธุรกิจของ DOD
บริษัทดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า และตราสินค้าของบริษัท Dai a to (ได เอโตะ)

----------------------------------

DOD ชะลอพัฒนาแบรนด์ หันร่วมทุนธุรกิจเสริมอาหาร-ออกวอร์แรนต์

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 มี.ค. 62 9:10: น.

  บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จากัด (มหาชน) หรือ DOD แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้ชะลอแผนการพัฒนาตราสินค้าใหม่ของบริษัท เนื่องจากการสำรวจภาวะอุตสาหกรรม พบว่าการลงทุนสร้างตราสินค้าอย่างเต็มรูปแบบยังมีความเสี่ยงสูง จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ออก DOD-W1 จำนวนไม่เกิน 182.22 ล้านหน่วย จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 2.25 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญฯ เสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติเข้าทำรายการซื้อที่ดินเปล่าจำนวน 24 – 2 – 24.6 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินแปลงที่ติดกับที่ดินแปลงปัจจุบันของบริษัทฯ มูลค่ารวม 85.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นราคาไร่ละ 3.5 ล้านบาท จากนางนิสาชล ซู ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

  อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 1 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 0.50 ล้านบาท DOD ถือหุ้นในสัดส่วน 51% เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเป็นการร่วมลงทุนกับ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ (บุคคลภายนอก) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการจัดจำหน่ายอาหารเสริมรายใหญ่ในประเทศไทย

  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวโน้มของการใช้เงิน IPO บริษัทได้ชะลอแผนการพัฒนาตราสินค้าใหม่ของบริษัท (ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ว่า บริษัทจะพัฒนาตราสินค้าใหม่สองตราสินค้า ได้แก่ ตราสินค้าเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นการมีสุขภาพดี และ ตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรตรีผลำ) เนื่องจาก จากการสำรวจภาวะอุตสาหกรรม บริษัทพบว่าการลงทุนสร้างตราสินค้าอย่างเต็มรูปแบบยังมีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีแนวทางการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการร่วมทุนกับบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ธุรกิจขายตรง และ ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย เพื่อจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ ต่อไป โดยนำวงเงิน 200 ล้านบาทนี้เปลี่ยนไปเป็นวงเงินสำหรับลงทุนในโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัย จำนวน 160 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 40 ล้านบาท นำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

  ขออนุมัติเพื่อพิจารณาการออกและขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (DOD-W1) จำนวนไม่เกิน 182.22 ล้านหน่วย จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน 2.25 หุ้นต่อ 1 หน่วย เสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท และราคาใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นที่ 15.75 บาท อายุ 2 ปี

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ลักษณะธุรกิจของ DOD
บริษัทดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า และตราสินค้าของบริษัท Dai a to (ได เอโตะ)

s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ