ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น TPIPP
เข้าชม : 147

TPIPL ขออุทธรณ์ หลังศาลแพ่ง มีคําพิพากษาให้แพ้คดี มูลค่า 1.6 พันลบ.

โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 2 กันยายน 2562  10:52 น.
TPIPL ขออุทธรณ์ หลังศาลแพ่ง มีคําพิพากษาให้แพ้คดี กรณี นําเอาแร่หินอุตฯชนิด หินปูนเพื่ออุตฯปูนซีเมนต์ไปถมกลับคืนยังพื้นที่เดิม

5 ส.ค. 2562  08:28:59

 

สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(5สิงหาคม2562)-----นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)TPIPL เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาในคดีหมายเลขดําที่ สว. 5/2559 ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยพนักงานอัยการได้ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทฯ โดยศาลแพ่งได้มีคําพิพากษาให้บริษัทฯ นําเอาแร่หินอุตสาหกรรมชนิด หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จํานวน 12,488,023.50 เมตริกตัน ไปถมกลับคืนยังพื้นที่เดิม หรือ ให้บริษัทฯ ชําระเงินจํานวน 1,671,128,829.14 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,602,948,617.40 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป ให้กับโจทก์ จนกว่าจะเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ มิได้กระทําผิดตามฟ้อง ดังนั้นบริษัทฯจะใช้สิทธิ อุทธรณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป และเนื่องจากคดีดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด บริษัทฯจะใช้ สิทธิอุทธรณ์และขอทุเลาการบังคับต่อศาลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

-------------------------

TPIPL เป็นแม่ ของ TPIPP


s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ