ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น III
เข้าชม : 73

หุ้นเพิ่มทุนของ III ราคาใช้สิทธิ์ 4.80 บาท/หุ้น เริ่มซื้อขายวันที่ 19 กันยายน 62

โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 30 กันยายน 2562  12:37 น.
หุ้นเพิ่มทุนของ III เริ่มซื้อขายวันที่ 19 กันยายน 2562

เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (III)
ทุนเดิม (บาท) : 303,414,544.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 606,829,088
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน :
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 2,478,687
ทุนใหม่ (บาท) : 304,653,887.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 609,307,775
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 0.50000

จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (III-WA)
จำนวน 2,478,687 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,478,687 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 4.80
วันใช้สิทธิ : 30 ส.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย : 19 ก.ย. 2562

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   18/09/19   เวลา   8:19:44

s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ