ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น DOD
เข้าชม : 183

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยกระดับอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรไทยสู่การเป็น “เวิล์ด เฮิร์บ ฮับ”

โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 11 กันยายน 2561  11:10 น.
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยกระดับอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรไทยสู่การเป็น “เวิล์ด เฮิร์บ ฮับ”

20 ก.ค. 61 | 15:02 น.
กรมการแพทย์แผนไทยฯ เดินหน้าผนึกกำลังหน่วยงานราชการและภาคเอกชนลงนามความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรต้นแบบครบวงจร หวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้สมุนไพรไทยควบคู่ไปกับการเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนพร้อมตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยโกอินเตอร์ไปสู่การเป็น “เวิล์ด เฮิร์บ ฮับ”


นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯได้ร่วมมือมือกับภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการและภาคเอกชนลงนามความร่วมมือในการสานพลังขับเคลื่อนและวิจัยและพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลกแบบครบวงจร โดยร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ การยาสูบแห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัดบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด บริษัท พาสซานา คอสเมติค จำกัด 

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560-2564 ซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนอย่างครบวงจร โดยมุ่งที่จะสร้างมูลค่าสินค้าสมุนไพรภายในประเทศจากเดิมมีมูลค่า 1.8 แสนล้านบาท ให้เป็น 2 เท่าหรือ 3.6 แสนล้านบาทภายใน 4 ปี โดยจะมีการพัฒนาสมุนไพรไทยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของโลกหรือ “เวิล์ด เฮิร์บ ฮับ” (World Herb Hub) และช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าว

ด้านนายสมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ปัจจุบันกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standard Developing Organizations, SDOs) ประเภทขั้นสูง สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อเป็นองค์กรหลักในการจัดทำร่างมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร พร้อมขับเคลื่อนมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรให้มีคุณภาพและยกระดับมาตรสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยให้เป็นที่ยอมรับนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะช่วยปลดล็อคกระบวนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดสมุนไพรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น
s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ