ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น ZEN
เข้าชม : 57

ZEN ขาดทุนสุทธิ -44 ลบ.ใน 1Q63 (-237.5% YoY, -335.2% QoQ) แย่กว่าที่คาดไว้

โพสต์เมื่อ: วันศุกร์ 15 พฤษภาคม 2563  12:29 น.
ZEN เผย Q1 พลิกขาดทุน 44.21ลบ. ล็อคดาวน์ฉุดรายได้-บุ๊คมาตรฐานบัญชีใหม่

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 พ.ค. 63 9:33: น.

 

ZEN เผย Q1/63 พลิกขาดทุน 44.21ลบ.สูญเสียรายได้จากการ Lockdown ราว 10 วัน

  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 44.21 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 32.12 ล้านบาท

  ในไตรมาส 1 ปี 2563 พลิกขาดทุน 44.2 ล้านบาท ลดลง 76.3 ล้านบาท หรือ -237.7% และอัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 4.4% เป็น -6.9% โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การสูญเสียรายได้จากธุรกิจ ร้านอาหารซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 (2) ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินกล่มุเครื่องมือทางการเงิน และ (3) ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า (TFRS 16)

-----------------------------

บล.เคจีไอ : ZEN แนะนำ ขาย ราคาเป้าหมาย 7.60 บาท
12/05/2563
ผลประกอบการ 1Q63: ขาดปัจจัยหนุน


 

ZEN ประกาศขาดทุนสุทธิ 44 ล้านบาทใน 1Q63 (-237.5% YoY, -335.2% QoQ) แย่กว่าที่เราคาดไว้ว่าจะมีกำไรสุทธิ 24 ล้านบาท เนื่องจาก SSSG ติดลบอย่างมาก ในขณะที่ GPM ก็ต่ำเกินคาด และสัดส่วน SG&A ต่อรายได้สูงเกินคาด

lmpact
ขาดทุนสุทธิเพราะ SSSG ติดลบ และ การปิดร้านอาหารชั่วคราว
  รายได้รวมของ ZEN อยู่ที่ 616 ล้านบาทใน 1Q63 (-13.2% YoY, -24.7% QoQ) โดยรายได้ที่ลดลง YoY เป็นเพราะอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ติดลบที่ 26.5% ขณะที่การลดลง QoQ เป็นเพราะปัจจัยฤดูกาลและการปิดบริการสาขาร้าน ทั้งนี้ ZEN รายงาน GPM ใน 1Q63 ลดลงมาอยู่ที่ 41.2% จาก 46.3% ใน 1Q62 เนื่องจากฐานรายได้ต่ำลดลง และค่าใช้จ่ายการตัดจำหน่ายสูงขึ้นจากการนำมาตรฐานบัญชี TFRS16 มาใช้ ในขณะที่สัดส่วน SG&A ต่อยอดขายพุ่งขึ้นเป็น 52.7% ใน 1Q63 จาก 44.0% ใน 1Q62 ตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรุกขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น

คาดว่าจะขาดทุนหนักขึ้นอีกใน 2Q63 และอาจจะฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้
  เรายังคงมองว่าผลประกอบการของ ZEN จะถึงจุดต่ำสุดใน 2Q63 แต่การฟื้นตัวน่าจะต้องอาศัยเวลา ทั้งนี้ เนื่องจาก SSSG ใน 1Q63 ต่ำกว่าประมาณการของเราที่ -9.0% อย่างมาก ดังนั้น เราจึงเชื่อว่า SSSG น่าจะติดลบอย่างหนักใน 2Q63 ภายใต้สมมติฐานว่าร้านอาหารจะกลับมาเปิดบริการเต็มรูปแบบได้ในเดือนมิถุนายน 2563

ปรับประมาณการเพื่อสะท้อนแนวโน้มที่เป็นลบและผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี TFRS16
เราปรับลดประมาณการลงเพื่อสะท้อนถึงการปิดบริการร้านอาหารเต็มรูปแบบไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการนำมาตรฐานบัญชี TFRS16 มาใช้ โดยเราคาดว่า ZEN จะมีผลขาดทุนสุทธิ 65 ล้านบาทในปี 2563 จากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 115 ล้านบาท อีกทั้งเราได้ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2564-65 ลง 53.3%-69.1% เนื่องจากเรามองว่าบริษัทจะขยายสาขาได้ช้าลง นอกจากนี้ เรายังคาดว่า ZEN จะมีค่าใช้จ่ายทางการเงินอยู่ในช่วง 34-36 ล้านบาทในปี 2563-65 จากภาระสัญญาเช่า

Valuation & Action
  เมื่ออิงตามประมาณการใหม่ และขยับไปใช้ราคาเป้าหมายกลางปีหน้าทำให้เราได้ราคาเป้าหมาย DCF ใหม่ที่ 7.60 บาท ลดลงจากเดิมที่ 12.00 บาท เราคาดว่าในปีนี้ ZEN จะถูกกระทบจาก SSSG ที่ติดลบอย่างหนักจากการปิดร้านอาหารตามคำสั่งรัฐบาลเพื่อควบคุมโรคระบาด COVID-19 และผลกระทบจากการนำมาตรฐานบัญชี IFRS16 มาใช้ นอกจากนี้ เรายังไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นด้านบวกในระยะสั้นเลย ดังนั้น เราจึงปรับลดคำแนะนำจาก ซื้อ เป็น ขาย


s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ