ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น M
เข้าชม : 54

M เผย Q1/63 มีกำไรสุทธิ 340 ลบ.ลดลง 52% YoY ผลกระทบจากโควิด-19

โพสต์เมื่อ: วันศุกร์ 15 พฤษภาคม 2563  12:38 น.
M เผย Q1/63 กำไร 340 ลบ. ลดลง 52% ล็อคดาวน์ทุบยอดขายร่วง
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -13 พ.ค. 63 8:39: น.

 

M เผย Q1/63 กำไร 340 ลบ.ลดลง 52% จาก 709 ลบ.งวดปีก่อน โควิด ล็อคดาวน์ทุบรายได้จากการขายร่วง

  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีกำไรสุทธิ 340.18 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 709.75 ล้านบาท ลดลง 52%

  รายได้จากการขายและบริการ ในไตรมาส 1 ปี 2563 มีรายได้จากการขายและบริการ 3,795 ล้านบาท ลดลง 557 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 12.8 สาเหตุหลักเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เช้อืไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองและเริ่มกระจายในวงกว้าง นอกจากนี้ยังมีประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2563 รวมถึงร้านอาหารที่ให้เปิดจำหน่ายเฉพาะการซื้อกลับบ้าน จากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้รายได้ จากการขายและบรกิารลดลงอย่างมาก


s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ