ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น AOT
เข้าชม : 56

AOT เผย กพท. ขยายเวลาห้ามอากาศยานบินเข้าไทยถึง 30 มิ.ย.63 สกัดโควิด-19 (ไตรมาส 2 โดนเต็มๆ)

โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2563  10:38 น.
AOT เผย กพท. ขยายเวลาห้ามอากาศยานบินเข้าไทยถึง 30 มิ.ย.63 สกัดโควิด
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 พ.ค. 63 17:29 น.

AOT เผย กพท. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีประกาศ กพท. เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 เมษายน 2563, (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 และ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยประกาศฉบับล่าสุดได้แจ้งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบิน เข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น. เพื่อป้องกันมิใหสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแกไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานท่าอากาศยานทั้ง 6 แหงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

  ทอท. ขอเรียนใหทราบว่า กพท. ได้มีประกาศ กพท. เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเขาสู่ ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มีสาระสำคัญคือ ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น. ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการ ดังกล่าวต่อไปอีกเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19


s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ