ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น SPA
เข้าชม : 24

SPA วัคซีนมาแล้ว รอการเปิดประเทศ เพราะตลาดนักท่องเที่ยวจีนมีการใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าชาติอื่นๆ

โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 21 ธันวาคม 2563  10:50 น.
บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : SPA แนะนำ“ซื้อ” ราคาเหมาะสมที่ 10.20 บาท
14/12/2563
What’s new?

    • SPA เป็นตัวแทนที่โดดเด่นของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2564 จากรายได้กว่า 55% มาจากตลาดจีน ฮ่องกงและไต้หวัน และอีก 10% มาจากนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นและเกาหลี
    • ระหว่างที่รอการเปิดประเทศไม่ต้องกังวลกับฐานะการเงินเพราะงบดุลแข็งแกร่งผ่านวิกฤติไปได้ไม่ยาก

Our view :
    • เริ่มต้นที่คำแนะนำ “ซื้อ” อิงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2564 ที่ 10.20 บาทต่อหุ้น เลือกให้เป็นหุ้นเด่นใน Theme การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจีนใน 1H64
    • คาดกำไรปกติฟื้นตัวกลับที่ระดับปกติ +/-230 ล้านบาทต่อปีภายใน 3 ปีเป็นอย่างช้า ที่ระดับกำไรดังกล่าวราคาหุ้นปัจจุบัน ซื้อ ขาย ที่ -2SD ของค่าเฉลี่ยในอดีต

ตัวแทนการเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนในปี 2564
วัคซีนมาแล้ว ... การเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวคือระยะถัดไป
  พัฒนาการของวัคซีนต้าน COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้เริ่มเห็นการจัดจำหน่ายในบางประเทศในช่วงปลายปี 2563 การจัดจำหน่ายดังกล่าวจะเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน 1H64 ต่อเนื่องไปตลอดปี 2564 ทำให้ความหวังการเปิดประเทศเพื่อนำนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นรูปธรรมอีกครั้ง เราคาดจะเห็น Travel Bubble ในช่วง 1H64 เป็นอย่างช้า
   โดยการเปิดประเทศในช่วงแรก แม้เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยังจำกัดในแง่ปริมาณ แต่เชื่อว่าจะเป็น Sentitment เชิงบวกสำคัญต่อหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ระยะถัดไปเมื่อความปลอดภัยมากขึ้น ภาครัฐมีโอกาสสูงที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวรอบใหญ่
  การเปิดประเทศในช่วงแรกจะเน้นไปที่ตลาดที่ควบคุม COVID-19 ได้ดีและมีผลบวกต่อเศรษฐกิจไทยสูง เช่น ตลาดจีน และตลาดญี่ปุ่น โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่การใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าชาติอื่นๆ ดังนั้นผู้เล่นที่มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนและมีศักยภาพผ่าน COVID-19 ไปได้มีโอกาสกลับมาน่าสนใจ

รายได้ของ SPA กว่า 55% ขึ้นกับตลาดจีน ... พิสูจน์แล้วว่าโตเด่นในภาวะปกติ
  ฐานลูกค้าของ SPA ในช่วงก่อนเกิด COVID-19 พึ่งพานักท่องเที่ยวจีน ไต้หวัน และฮ่องกงราว 55% นักท่องเที่ยวเกาหลีและญี่ปุ่นอยู่ที่ราว 10% ดังนั้นหากภาครัฐเริ่มเปิดประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญให้กำไรของ SPA กลับไปสู่กำไรปกติที่ระดับ +/-230 ล้านบาทต่อปีอีกครั้ง จากผลการดำเนินงานที่พิสูจน์แล้วในช่วงก่อนเกิด COVID-19 รายได้เติบโต 4 เท่าจากระดับ 338 ล้านบาทในปี 2557 ไปสู่ระดับ 1.4 พันล้านบาทในปี 2562
  ขณะที่กำไรปกติเติบโตถึง 7 เท่าในช่วงปี 2557-2562 จาก 33 ล้านบาทในปี 2557 ไปที่ 245 ล้านบาทในปี 2562 และเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีติดต่อกัน 5 ปี สะท้อนคุณภาพการบริหารจัดการและกลยุทธ์การกระจายสาขาไปตามหัวเมืองท่องเที่ยวหลักและการตั้งราคาที่สูงบนคุณภาพที่สูงกว่าตลาดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

ผ่านวิกฤติไปได้ไม่ยาก ...  คาดกำไรปกติกลับสู่ภาวะปกติภายใน 3 ปี
  ณ สิ้น 3Q63 SPA มีสัดส่วน Net IBD to equity ที่ 0.23x และมีเงินสด ณ สิ้น 3Q63 ที่ 82 ล้านบาท นอกจากนี้แม้ผลประกอบการ 2Q63-3Q63 ขาดทุนที่ 81 ล้านบาท และ 55 ล้านบาทตามลำดับ แต่ EBITDA Level ขาดทุนที่ 23 ล้านบาทและ 16 ล้านบาท (รวมผลของ TFRS) งบดุลที่แข็งแกร่ง Cash burn ที่ไม่สูงและฝีมือการบริหารจัดการที่วางใจได้ ทำให้เราเชื่อว่า SPA ผ่าน COVID-19 ไปได้ไม่ยาก
  เราคาดผลประกอบการของ SPA ในปี 2563 ขาดทุนที่ 191 ล้านบาท (คาด 4Q63 ขาดทุนใกล้เคียง 3Q63)
แต่คาดผลประกอบการมีกำไรปกติที่ 44 ล้านบาทในปี 2564 ที่ 139 ล้านบาทในปี 2565 และที่ 227 ล้านบาทในปี 2566 หรือใช้เวลาราว 3 ปี กลับไปที่กำไรระดับปี 2562 อิงสมมติฐานการเปิดประเทศในช่วงปลาย 1H64 และไม่มีมาตรการกระตุ้นนักท่องเที่ยว หากการเปิดได้เร็วและมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว การฟื้นตัวของกำไรกลับสู่ระดับ +/-230 ล้านบาท มีโอกาสเกิดขึ้นใน 2565

เริ่มต้นที่คำแนะนำ “ซื้อ” อิงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2564 ที่ 10.20 บาทต่อหุ้น
  เราประเมินมูลค่า SPA ด้วยวิธี PER อิง กำไรปกติปี 2566 ที่ 227 ล้านบาท ซึ่งเป็นฐานกำไรในภาวะปกติ คิดเป็น EPS ที่ 0.27 บาทต่อหุ้น และค่าเฉลี่ยของ PER ในช่วงปีปกติ (2558-2562) ที่ 48x ได้มูลค่าเหมาะสม ณ สิ้นปี 2566 ที่ 12.74 บาทต่อหุ้น เรา Discount ด้วย Ke ที่ 11.9% ได้มูลค่าเหมาะสม ณ สิ้นปี 2564 ที่ 10.20 บาทต่อหุ้น

  เราเริ่มต้นคำแนะนำ “ซื้อ” อิงกำไรปีปกติ ราคาหุ้น ปัจจุบัน ซื้อ ขาย ที่ระดับ –2SD ของค่าเฉลี่ยในอดีตและไม่ได้สะท้อนความหวังการเปิดประเทศ ความเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ การผลิตและกระจายวัคซีนที่ล่าช้า การเปิดประเทศที่ช้ากว่า 1H64 และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง

-----------------------------------------

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SPA แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 8.80 บาท
14/12/2563
อย่าพลาดหุ้นอิงท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน 9M63 อ่อนลงตามคาด เพราะได้รับผลกระทบทางลบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ขาดทุนจากการดำเนินงาน (Core Losses) เป็น -125 ล้านบาท เทียบกับ y-o-y เป็นกำไรหลัก (Core Profit) +176 ล้านบาท ผลพวงจากรายได้ที่ปรับลงถึง 67% ซึ่งมีการปิดสาขาไปบางส่วนในช่วงล็อกดาวน์ และถูกควบคุมมาก แต่บริษัทก็พยายามปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         
  คาดระยะยาวจะกลับมาฟื้นตัวดี แม้ว่าระยะสั้น-กลาง จะค่อยๆมีภาพการฟื้นตัว แต่คาดว่าระยะยาวจะมีการกลับมาฟื้นตัวดี นั่นคือ คาดว่ากำไรรายไตรมาสจะยังขาดทุนต่อไป 2-3 ไตรมาส เนื่องจาก 70-75% ของรายได้ยังต้องพึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้จะมีอุปสงค์จากตลาดในประเทศเพิ่ม แต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยได้ แต่จะเป็นการขาดทุนน้อยลงคือ ทยอยฟื้นตัว และปีที่คาดว่าจะกลับมามีผลการดำเนินงานเท่ากับก่อนเกิดโควิด-19 คือปี 66 เมื่อนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาไทยได้อย่างอิสระ
         
  ได้มีการปรับประมาณการปี 63-65 ลดลงบ้าง สะท้อนสมมุติฐานที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องอัตราการเติบโตจากสาขาเดิม (SSSG) ยังผลให้ปี 63 เป็นขาดทุนสุทธิ -160 ล้านบาท ปี 64 เป็นกำไรสุทธิ +15 ล้านบาท และปี 65 กำไรสุทธิเพิ่มเป็น +137 ล้านบาท
         
  กลับมาเปิดสาขาได้มากขึ้น สถิติล่าสุดคือ เดือน ต.ค.63 กลับมาเปิดสาขาได้เพิ่มเป็น 46 แห่ง จาก 59 แห่งในประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วน 78% รวมทั้งการกลับมาเปิดสาขาที่ต่างประเทศคือ จีน และกัมพูชา ด้วย
         
  คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐาน 8.80 บาท ซึ่งประเมินด้วยวิธี DCF ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 19% สิ่งที่น่าสนใจคือ เป็นหลักทรัพย์อีก 1 ตัวที่อิงตามการท่องเที่ยวไทย แต่ตลาดฯยังไม่ตอบรับแนวโน้มการฟื้นตัวนัก คาดว่าการดำรงสถานะการเป็นผู้นำธุรกิจสปาของไทย และจะมีการกลับมาเปิดสาขาเพิ่มเติมได้อีก เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จะมีภาพการฟื้นตัวกลับมาในแบบที่ดีต่อไป


s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ