ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น M
เข้าชม : 17

M แหลมเจริญ จ า ก ผู้ ร้ า ยปี 63 จะกลายเป็นพระเอกในอีก 1 - 3 ปี ข้างหน้า

โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 20 มีนาคม 2564  11:43 น.
แหลมเจริญ จ า ก ผู้ ร้ า ยปี 63 จะกลายเป็ นพระเอกในอีก 1 - 3 ปี ข้างหน้า จากตัวฉุดในปี 63 SSSG -40 -50% ก าลังเริ่มมีสัญญาณดีขึ ้นต่อเนื่องจาก
( 1 )ยอดขายที่คาด ทยอยฟื ้นตัวได้ตามแบรนด์หลัก
( 2 )ต้นทุนที่ยังมี Room ลดได้ต่อในปี นี ้ จาก Synergy การ รวมครัวกลางและการจัดซื ้อวัตถุดิบ และ
( 3 )ยังมั่นใจคงเป้ าขยายสาขาใน 2 -3 ปีข้างหน้า แบบ Aggressive โดยในประเทศขยายอย่างต ่าเท่าตัวเป็ น 50 สาขาจาก 29 สาขาใน ปัจจุบัน และต่างประเทศผ่านรูปแบบ Franchise อีกไม่ต ่ากว่า 50 -150 สาขาที่คาดจะ เริ่มเห็นความชัดเจนปลายปี 64 ท าให้คาดสัดส่วนรายได้แหลมเจริญจะเร่งตัวขึ ้นไป ระดับมากกว่า 10 -15% ในปี 65 -66 จากปัจจุบันที่อยู่เพียง 6% คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ