ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น SCGP
เข้าชม : 341

แผนการขยายธุรกิจ SCGP เติบโตแบบยั่งยืน organic growth

โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564  18:47 น.
การขยายธุรกิจแบบเติบโตจำกภำยนอก (Inorganic growth) โดยใช้กลยุทธ์แบบเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจ
(Mergers and partnership)

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 SCGP ประกาศการลงทุนตามกลยุทธ์ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. SCGP ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 75% ในกลุ่มบริษัท Intan Group ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2564
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำของการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกในอินโดนีเซีย โดยมี
ฐานการผลิตในพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 4 แห่ง และมีลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และ
ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ทั้งที่เป็นบรรษัทข้ามชาติและเจ้าของกิจการภายในประเทศ การลงทุนครั้งนี้
ถือเป็นการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษของ SCGP ในอินโดนีเซีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และเน้นย ้าความมุ่งมั่นของ SCGP ในการขยายธุรกิจใน
ประเทศอินโดนีเซียที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่ง

2. SCGP ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 85% ใน Deltalab S.L. (หรือ“Deltalab”) ในช่วงเดือน
มิถุนายน 2564
ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์คุณภาพสูงในยุโรป โดยมีผลิตภัณฑ์กว่า 15,000 หน่วยและปริมาณการผลิต 250 ล้านชิ้นต่อปี

การลงทุนในครั้งนี้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ในการดูแลรักษาสุขภาพและแนวโน้มการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุซึ่งส่งผลให้ความต้องการในการตรวจรวมถึงวินิจฉัยโรคสูงขึ้นทั่วโลก และถือได้ว่าเป็นการก้าวเข้าสู่
ตลาดวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ SCGP ซึ่งจะช่วยยกระดับฐานลูกค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการสู่ระดับโลก ตลอดจนการต่อยอดโอกาสในการบูรณาการ
องค์ความรู้ในการผลิตกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) SCGP
10 ส.ค. 2564 12:33:00

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=16285519853541&language=th&country=THคุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ