ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น PSTC
เข้าชม : 77

หุ้นเพิ่มทุนของ PSTC เริ่มซื้อขายวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ราคา 0.50 บาท

โพสต์เมื่อ: วันพุธ 12 กันยายน 2561  13:45 น.
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท : บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PSTC)
ทุนเดิม (บาท) : 644,160,268.70
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 6,441,602,687
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 104,855,000
ทุนใหม่ (บาท) : 654,645,768.70
- หุ้นสามัญ (หุ้น) : 6,546,457,687
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PSTC-W1)
จำนวน 104,855,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 104,855,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 0.50
วันใช้สิทธิ : 31 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย : 08 ส.ค. 2561
______________________________________________________________________
ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     วันที่   07/08/18   เวลา   7:51:13

s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ