ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น CPALL
เข้าชม : 108

สรรพากรให้ 7-11 ทดลองคืน VAT Refund นักท่องเที่ยวต่างชาติ ระยะเวลา 6 เดือน 3 สาขา

โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 16 ตุลาคม 2561  11:11 น.

สรรพากรให้ 7-11 ทดลอง VAT Refund ระยะเวลา 6 เดือน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 ต.ค. 61 9:34: น.

   กรมสรรพากรเปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า ได้เคาะให้ " เคาน์เตอร์เซอร์วิส "  ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT Refund ในระยะทดลอง 6 เดือน จำนวน 3 สาขา 'ลิโด้-แบงค็อกไนท์บาร์ซาร์-เยาวราช'  เริ่ม 1 ต.ค.นี้

   - ตามที่กรมฯ ประกาศรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์ เป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ VAT Refund ในเขตเมือง  ในระยะ 6 เดือน (1ต.ค.61-31 มี.ค.62) โดยรับสมัครตั้งแต่ 7-17 ก.ย.61 ที่ผ่านมา
      
   -  ล่าสุดได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติ  หรือ VAT Refund ในเขตเมือง ให้แก่บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งให้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 3 สาขา ได้แก่ สาขา 877 (เซเว่นฯ ลิโด้) , สาขา 14542 (เซเว่นฯ แบงค็อกไนท์บาร์ซาร์) และ สาขา 14046 (เซเว่นฯ ผดุงด้าว เยาวราช)
 
   - เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลองแล้ว กรมสรรพากรจะประเมินผล เพื่อนำเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไปว่า ควรดำเนินการโครงการระยะยาวหรือไม่

   - กรมสรรพากรได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมืองทางเว็บไซต์ www.rd.go.th/vrt แล้ว และในส่วนของตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติจะได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงวิธีดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป

   - ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำสินค้าออกนอกราชอาณาจักร จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
   ไม่เป็นผู้มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
   ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
   เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
   ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ
   ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศ
   อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรได้ประกาศรับสมัครผู้ที่ประสงค์ให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในเมือง ตามโครงการทดลองในระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

ลักษณะธุรกิจของ CPALL
ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ แม็คโคร

s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ