ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น TPIPP
เข้าชม : 193

TPIPP ออกหุ้นกู้ 4 พันลบ.อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 3.90% นำเงินลงทุนโรงไฟฟ้า

โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 6 พฤศจิกายน 2561  09:55 น.
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 พ.ย. 61 10:55 น.

  บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขาย 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีก 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขายในวันที่ 22-27 พ.ย.61 โดยมีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

  อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกุ้อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61

  บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ระดมทุนได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปเป็นเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตซึ่งรวมถึงโครงการลงทุนซื้อหม้อผลิตไอน้ำ (เพิ่มเติม) ซึ่งใช้เชื้อเพลิง RDF และโครงการลงทุนปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพการใช้กำลังการผลิตสูงขึ้น จำนวนเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท ภายในกลางปี 63 นอกจากนี้เป็นเงินลงทุนสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างรอการเปิดประมูลจากภาครัฐในปี 63 ประมาณ 1,500 ล้านบาท และ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะธุรกิจของ TPIPP
บริษัทประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ