ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น TSE
เข้าชม : 28

TSE ใช้เงินลงทุน 85 ลบ. ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.อ่างทอง 2 MW

โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 7 มกราคม 2562  16:39 น.
TSE ใช้เงินลงทุน 85 ลบ. ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.อ่างทอง
 
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -3 ม.ค. 62 9:23: น. 

  บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE   แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า   บริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพื้นดินขนาดกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  โดยใช้เงินลงทุนรวม 85 ล้านบาท  แบ่งเป็นค่าหุ้นจำนวน 50 ล้านบาท และค่าปรับปรุงโครงการจำนวน 35 ล้านบาท

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ TSE
กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในระบบรางรวมแสง (Solar Thermal) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต ้โวลตาอิกหรือโซลาร์เซลล์ (Solar PV) และธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plants)

เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช  
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ