ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น TSE
เข้าชม : 30

TSE เผยโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น Hanamizuki 13.50 MW เริ่ม COD เมื่อ 2 ม.ค.62

โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 7 มกราคม 2562  16:41 น.
TSE เผยโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น กำลังผลิต 13.50 MW เริ่ม COD เมื่อ 2 ม.ค.62
 
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -4 ม.ค. 62 13:32 น. 

  บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัท ได้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นผ่านบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า โครงการ Hanamizuki ขนาดกำลังการผลิตเสนอขาย 13.50 เมกะวัตต์ ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operating Date : COD) แล้วเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 และจะเริ่มรับรู้รายได้ของโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เป็นต้นไป

ลักษณะธุรกิจของ TSE
กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในระบบรางรวมแสง (Solar Thermal) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต ้โวลตาอิกหรือโซลาร์เซลล์ (Solar PV) และธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plants)

 
รายงาน    จำเนียร พรทวีทรัพย์  
เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์  
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ