ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น BEM
เข้าชม : 52

BEM มีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เรือง สัมปทาน ยุติข้อพิพาทกับ กทพ.

โพสต์เมื่อ: วันพฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562  12:33 น.
BEM ยอมยุติข้อพิพาทกับ กทพ.แลกสัญญาสัมปทาน 38 ปี

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -7 ก.พ. 62 8:19: น.

  BEM เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นยุติข้อพิพาทกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยขยายระยะเวลาสัมปทาน 38 ปี หรือสิ้นสุดปี 2600 แลกการชดใช้ความเสียหาย 1.37 แสนล้านบาท

  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ( บริษัทย่อย ) ยุติข้อพิพาททั้งหมดกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( กทพ. ) โดยการทบทวนและแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด ซึ่งในการยุติข้อพิพาททั้งหมดดังกล่าว กทพ.และบริษัทฯ/บริษัทย่อย ตกลงที่จะมีการขยายระยะเวลาสัญญาสัมปทานทั้ง 3 สัญญา ออกไปสิ้นสุดปี 2600 หรือเป็นเวลา 38 ปี อัตราค่าผ่านทางจะมีการปรับเพิ่มแบบคงที่ทุกระยะเป็นเวลา 10 ปี และลงทุนก่อสร้างปรับปรุงทางด่วนขั้นที่ 2 เป็นเงินลงทุน 31,500 ล้านบาท

  การยุติข้อพิพาทกับ กทพ. ถือเป็นการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ โดยข้อพิพาทที่บริษัท และบริษัทย่อย ตกลงยุติเป็นข้อพิพาทที่มีการฟ้องร้องคดีต่อศาล ข้อพิพาทที่เสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการ และข้อพิพาทที่เสนอต่อคณะผู้พิจารณาที่เกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมมูลค่า 137,517 ล้านบาท  

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ BEM
ก่อสร้างและบริหารทางพิเศษและบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ