ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

หุ้น MACO - บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
ให้บริการและผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่มีความหลากหลายทั้งด้านรูปแบบ ขนาด สถานที่ติดตั้ง และเทคนิคในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยให้บริการอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา วางแผนสื่อโฆษณา การให้บริการผลิตและติดตั้งงานโฆษณา การจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งดูแลรักษาสื่อตลอดระยะเวลาของการบริหารจัดการสื่อโฆษณา

หัวข้อเริ่มโดยอ่านวันที่
ปีนี้รุกสื่อรถไฟฟ้าทั้งอินโดนีเซีย-มาเลเซีย ในไทยs37วันอังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562  14:30 น.

1

« หน้าก่อน      หน้าถัดไป »