ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

หุ้น IIG - บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ โดยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการดำเนินธุรกิจ ได้ดังนี้
1. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce
2. ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle
3. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านแบรนด์และด้านการสร้างประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) รวมทั้งด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ในส่วนงานสารสนเทศ

หัวข้อเริ่มโดยอ่านวันที่
IIG รับอานิสงค์ Work from home ที่เพิ่มมากขึ้นpuinasii13วันจันทร์ 1 มีนาคม 2564  19:51 น.

1

« หน้าก่อน      หน้าถัดไป »