ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » webboard » หุ้น
เข้าชม : 2247

อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ

โพสต์เมื่อ: วันพุธ 31 มกราคม 2561  23:23 น.

ตัวอย่าง factsheet

อัตราส่วน สภาพคล่อง(Liquidity Ratio)
1. Current Ratio

**    ถ้ามากกว่า 1 เท่าแสดงว่ามีสภาพคล่อง

2. Quick Ratio


**    มากกว่า 1 เท่าแสดงว่ามีสภาพคล่อง 
***  ธุรกิจธนาคาร //  การเงิน // ค้าปลีก // อสังหา+ก่อสร้าง หรือไม่มีสินค้าคงเหลือจะใช้ไม่ได้
 

3.อัตราส่วนสภาพคล่องธุรกิจ (Liquidity Ratio)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ต่อ หนี้สินหมุนเวียน
[Cash flow operation to Current liabilities; CCL]


** ถ้าค่า CCL ติดลบ แสดงว่า สภาพคล่องที่ได้ อาจจะไม่คล่องจริง

อัตราส่วน ประสิทธิภาพในการบริหาร (Efficiency ratio)

ประสิทธิภาพการบริหาร ลูกหนี้ การบริหารเงินสด ดีหรือไม่

1.A/R Turnover


2.Day Receive


จำนวนวันของรายได้ 
1.สังเกตุหัวงบกำไรขาดทุนว่าเป็น "งบรายสามเดือน" หรือ "งบราย 6 เดือน" หรือ "งบราย 9 เดือน" หรือ "งบรายปี"
2. งบรายสามเดือนใช้ 90 วัน
    งบรายหกเดือนใช้ 180 วัน
    งบรายเก้าเดือนใช้ 270 วัน
    งบปี ใช้ 365 วัน หรือ 360 วัน3.Inventory Turnover4.Inventory Day5.A/P Turnover6.A/P Day7.วงจรเงินสด CC Day


** วงจรเงินสด มีค่าติดลบดี 
น้อยกว่า 45 ดี
45-60 พอใช้
60 ขึ้นไป เริ่มสูง


อัตราส่วน ความสามารถในการทำกำไร (Profitabillity ratio)

1.อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin:GPM)-ธุรกิจทั่วไป 2 หลัก ถือว่าดี แต่ต้องสม่ำเสมอ ไม่เหวี่ยงขึ้นลง
-ธุรกิจผูกขาด/สัมปทาน ส่วนใหญ่เกิน 20 %
-ระวังสำหรับหุ้นวัฏจักร

2.อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operation profit margin:OPM)-แสดงถึงการควบคุมค่าใช้จ่าย

3.อัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin: NPM)-จะให้ดีต้อง 2 หลัก และสม่ำเสมอ
-กำไรสุทธิจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จ่ายปัจผล กับ สะสมในงบดุล
-ระวังกำไรทางบัญชี หรือ กำไรพิเศษ เพราะ งบกำไรขาดทุน บันทึกด้วยเกณฑ์สิทธิ์ คือมีสิทธิ์จะรับรู้ มีสิทธิ์ที่จะบันทึก ตามมาตรฐานทางบัญชี แต่เงินสดอาจจะไม่มีเข้าก็ได้


4. QE  (Quality of Earning) คุณภาพของกำไร


ควรจะต้องเกิน 100% บอกว่า กำไรมีคุณภาพ คือมีเงินสดเข้ามาจริง
***เพราะงบกระแสเงินสด บันทึกรายการด้วยเกณฑ์เงินสด***

5.ROA (Return ON Asset)  ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

แบบเก่า


แบบใหม่กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี Earning Before Interest & Tax  =  EBIT

-ใช้เปรียบเทียบฝีมือผู้บริหาร

6.ROE (Return On Equity)  ผลตอบแทนต่อส่วนผุ้ถือหุ้น


อัตราส่วน ความอยู่รอด (Solvency ratio)

ดุว่าบริษัท อยู่รอดได้หรือเปล่า 

1.D/E ratio  ดูหนี้เยอะมั๊ย-ไม่ควรจะเกิน 2 เท่า
-บางทีสัญญาเงินกู้จะกำหนดมาเลย เช่น ไม่เกิน 1.5/1.75
-สำหรับธุรกิจผูกขาด หรือ เจ้าของมีเครดิต D/E เกิน 2 เท่าได้

2.Debt/EBIT หาว่าจ่ายดอกเบี้ยพอไหม

-ต่ำกว่า 5 เท่า คือดีมาก เกิน 8 เท่า คืออันตราย
-หลายคนใช้ Debt/EBITDA


3.MICR  (Modified Interest coverage ratio)
CFO=เงินสดจากการดำเนินงาน(เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน)
I=ดอกเบี้ยจ่าย
T=ภาษี
-ใช้ในงบกระแสเงินสดเท่านั้น
-ยิ่งมากยิ่งดี แต่ห้ามต่ำกว่า 1 เท่า


อัตราส่วน ความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นการคำนวณความคุ้มค่าในการซื้อหุ้น ตอนนี้
ว่าถ้าเราซื้อหุ้นณ ตอนนี้ ถ้าซื้อทั้งบริษัท บริษัท ทำกำไรได้เท่าไหร่ คิดเป็น %

โดยนำเอา กำไรสุทธิ(เฉลี่ย) ทั้งปี หารด้วย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

 
s
กระทู้นี้ ล็อค ไม่สามารถโพสได้