ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

หุ้น NETBAY - บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
การให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) แบ่งเป็น (1) e-Trade Finance Supply Chain : การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless), การให้บริการชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การให้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร เป็นต้น (2) กลุ่มบริการ e-Business Services : ระบบการให้บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence Gateway) และระบบการให้บริการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับสถาบันการเงิน) (3) กลุ่ม Projects และอื่นๆ

หัวข้อเริ่มโดยอ่านวันที่
NETBAY งบ Q2/62 กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 26.74% YoYs12วันเสาร์ 10 สิงหาคม 2562  22:18 น.
NETBAY งบ Q1/62 กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 20.30% YoYs24วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2562  11:25 น.

1

« หน้าก่อน      หน้าถัดไป »