ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

หุ้น NETBAY - บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
การให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business) แบ่งเป็น
(1) e-Trade Finance Supply Chain : การให้บริการพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Customs Paperless), การให้บริการชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ และ การให้บริการระบบรายงานบัญชีสินค้าเข้า/ออกแบบไร้เอกสาร เป็นต้น
(2) กลุ่มบริการ e-Business Services : ระบบการให้บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence Gateway) และระบบการให้บริการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับสถาบันการเงิน)
(3) กลุ่ม Projects และอื่นๆ

ทำ SAAS (Software as a Service) แบบ B2B เช่น ต่อทะเบียนรถออนไลน์ พิธีการกงศุล คดีความในศาล e-commerce, e-logistic ฯลฯ ให้บริการต่าง ๆ สะดวกมากขึ้น เช่น เรื่องเอกสาร ซึ่งคิดค่าบริการตาม transaction

หัวข้อเริ่มโดยอ่านวันที่
Netbay มีความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าคาดการใน 2Q20F จากการพัฒนาและบริจาค HapyBot และ หนี้สูญจากการบินไทยs59วันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563  12:40 น.
กดปุ่มให้บริการธุรกิจนวัตกรรมบล็อกเชนสำหรับการค้าระหว่างประเทศภายในปีนี้ พร้อมทำสมาร์ทฟาร์มs52วันจันทร์ 9 มีนาคม 2563  12:22 น.
NETBAY กำไรสุทธิ 4Q19 เติบโต y-y แต่ชะลอ q-qs56วันจันทร์ 9 มีนาคม 2563  11:37 น.
NETBAY เผย Q3/62 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 26.45% YoYs65วันจันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562  12:30 น.
NETBAY แพลตฟอร์มใหม่ที่ได้เปิดตัว คาดจะเป็นตัวหนุนให้กำไรให้เติบโตs64วันพุธ 16 ตุลาคม 2562  13:35 น.
NETBAY งบ Q2/62 กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 26.74% YoYs81วันเสาร์ 10 สิงหาคม 2562  22:18 น.
NETBAY งบ Q1/62 กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 20.30% YoYs90วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2562  11:25 น.

1

« หน้าก่อน      หน้าถัดไป »