ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

หุ้น TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในระบบรางรวมแสง (Solar Thermal) ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบโฟโต ้โวลตาอิกหรือโซลาร์เซลล์ (Solar PV) และธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plants)

หัวข้อเริ่มโดยอ่านวันที่
TSE งบ Q2/62 รายได้โตขึ้นทุกช่องทาง 145.94 MW รอพัฒนาอีก 1 แห่ง 150 MWs4วันจันทร์ 19 สิงหาคม 2562  13:34 น.
TSE ครึ่งปีหลัง ของปี 62 มีแนวโน้มจะเพิ่มทุน RO และ PPs21วันพุธ 26 มิถุนายน 2562  21:28 น.
เร่งสร้างโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น 155 MW ปลายปี 62 หลังมีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าใหม่s44วันอังคาร 29 มกราคม 2562  13:32 น.
TSE งบ Q3/61 รายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นs46วันจันทร์ 7 มกราคม 2562  16:59 น.
ปี 62 ขานรับบุ๊กโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โครงการ 22.20 MW เต็มปีรายได้ 800 ลบ.s36วันจันทร์ 7 มกราคม 2562  16:43 น.
TSE เผยโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น Hanamizuki 13.50 MW เริ่ม COD เมื่อ 2 ม.ค.62s39วันจันทร์ 7 มกราคม 2562  16:41 น.
TSE ใช้เงินลงทุน 85 ลบ. ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.อ่างทอง 2 MWs42วันจันทร์ 7 มกราคม 2562  16:39 น.

1

« หน้าก่อน      หน้าถัดไป »