ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

หุ้น RBF - บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingreadients) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก รวมถึงผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made to order) นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ “อังเคิลบาร์นส์”  “เบสท์  โอเดอร์”  “ก๊อปจัง” “Haeyo” “Angelo” และ “Aroi Mak Mak” และ super-find เป็นต้น

   ขณะเดียวกันบริษัทแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส และสีผสมอาหาร กลุ่มแป้งและซอส กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง  กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง  กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจำหน่าย โดยในปัจจุบันบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายทั่วโลก อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา ประเทศแถบตะวันออกกลางและเอเชียใต้ ทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต อินเดีย ปากีสถาน รวมไปถึงออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย  อังกฤษ เยอรมันและสหรัฐอเมริกา

หัวข้อเริ่มโดยอ่านวันที่
RBF มีโครงการจัดเตรียมโรงสกัด กัญชง กัญชาpuinasii65วันศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564  16:24 น.
RBF ปรับกลยุทธ์ food clothing ใช้วัตถุดิบที่ถูกลง fragrance หันมาผลิตวัตถุดิบเองแทนการนำเข้าs112วันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563  12:12 น.
RBF เล็งตั้งฐานส่งออกในอินโดนีเซีย เวียดนาม คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ใน มิ.ย.-ก.ค. 63s88วันพฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2563  10:37 น.
RBF งบ Q1/63 กำไรสุทธิไม่รวมกำไรพิเศษ เติบโต +54% Q-Q, +77% Y-Ys81วันพฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 2563  10:31 น.

1

« หน้าก่อน      หน้าถัดไป »